Eelamurasu_Epaper June 17 – June 21, 2021

Eelamurasu_Epaper June 17 – June 21, 2021

Eelamurasu_Epaper June 17 - June 21, 2021 மின்னிதழை முழுமையாக பார்க்க இந்த இணைப்பை அழுத்தவும்
Read More
TGTE Calls on Amazon Studios to Uphold New Inclusion Policy & Remove Family Man 2 for Biased Portrayal of Eelam Tamils

TGTE Calls on Amazon Studios to Uphold New Inclusion Policy & Remove Family Man 2 for Biased Portrayal of Eelam Tamils

Link:https://www.einpresswire.com/article/544121472/tgte-calls-on-amazon-studios-to-uphold-new-inclusion-policy-remove-family-man-2-for-biased-portrayal-of-eelam-tamils NEWS PROVIDED BY Transnational Government of Tamil Eelam, TGTE June 18, 2021, 05:47 GMT SHARE THIS ARTICLE “The series...
Read More
Eelamurasu_Epaper June 10 – June 16, 2021

Eelamurasu_Epaper June 10 – June 16, 2021

Eelamurasu_Epaper June 10 - June 16, 2021 மின்னிதழை முழுமையாக பார்க்க இந்த இணைப்பை அழுத்தவும்
Read More
Eelamurasu_Epaper June 3 – June 9, 2021

Eelamurasu_Epaper June 3 – June 9, 2021

Eelamurasu_Epaper June 3 - June 9, 2021 மின்னிதழை முழுமையாக பார்க்க இந்த இணைப்பை அழுத்தவும்
Read More
கொரோனாவில் இருந்து உயிர்காப்போம் : தமிழ்உறவுக்களுக்கு உதவிட நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் அழைப்பு !!

கொரோனாவில் இருந்து உயிர்காப்போம் : தமிழ்உறவுக்களுக்கு உதவிட நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் அழைப்பு !!

கொரோனா வைரஸ் பெருந்தொற்று காரணமாக பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ள தமிழ்உறவுகளின் மருத்துவ தேவைகளுக்கு உதவிடுமாறு நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது. ஈழத்தமிழர்கள், தமிழ்நாட்டு தமிழர்கள் பலரும் மருத்துவ...
Read More
TGTE Covid-19 Medical Relief for Tamils

TGTE Covid-19 Medical Relief for Tamils

As the COVID -19 second wave creates a humanitarian crisis and impacting the Tamils living in Ilankai and Tamil Nadu,...
Read More
Eelamurasu_Epaper May 27 – June 2, 2021

Eelamurasu_Epaper May 27 – June 2, 2021

Eelamurasu_Epaper May 27 - June 2, 2021 மின்னிதழை முழுமையாக பார்க்க இந்த இணைப்பை அழுத்தவும்
Read More
Int’l Route Remains a Realistic Way to Achieve Justice for the Victims in Sri Lanka: Former UN Advisor Adama Dieng

Int’l Route Remains a Realistic Way to Achieve Justice for the Victims in Sri Lanka: Former UN Advisor Adama Dieng

NEWS PROVIDED BY Transnational Government of Tamil Eelam, TGTE May 25, 2021, 04:00 GMT SHARE THIS ARTICLE Adama Dieng "He...
Read More
Prime Minister’s Interview to World Tamilar Protection Secretariat.

Prime Minister’s Interview to World Tamilar Protection Secretariat.

Read More
Eelamurasu_Epaper May 20 – 26, 2021

Eelamurasu_Epaper May 20 – 26, 2021

Eelamurasu_Epaper May 20 - 26, 2021 மின்னிதழை முழுமையாக பார்க்க இந்த இணைப்பை அழுத்தவும்
Read More

Important News

கொரோனாவில் இருந்து உயிர்காப்போம் : தமிழ்உறவுக்களுக்கு உதவிட நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் அழைப்பு !!

கொரோனா வைரஸ் பெருந்தொற்று காரணமாக பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ள தமிழ்உறவுகளின் மருத்துவ தேவைகளுக்கு உதவிடுமாறு [மேலும்]