ஐ.நா. தீர்மானத்துக்குப் பின்னரான தமிழர்களின் செயற்திட்டம் எவ்வாறு அமைய வேண்டும்? – நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் பிரதமர் திரு. வி. உருத்திரகுமாரன் அவர்கள்

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*