திருச்சி சிறப்பு முகாமில் 18 ஈழத் தமிழர்கள் தற்கொலை முயற்சி ! தமிழ்நாட்டு அரசிடம் நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் அவசர கோரிக்கை !!1

Link: https://www.tgte-homeland.org/2021/08/20/india-eelam-tamil-refugees-in-protest/ Screen Shot 2021-08-21 at 4.42.49 PM Screen Shot 2021-08-21 at 4.43.02 PM

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*