அமெரிக்காவில் தமிழீழத் தேசிய மாவரீர் நாள் நிகழ்வுகள்! நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம்

அமெரிக்காவில் தமிழீழத் தேசிய மாவரீர் நாள் நிகழ்வுகள்! நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம்tgte-logo5 NEWS PROVIDED BY நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம், Transnational Government of Tamil Eelam (TGTE) November 26, 2021, 20:13 GMT SHARE THIS ARTICLE

நேரலை: Live: tgte.tv – Date: Saturday – Nov. 27. : 6:00 pm (New York) – UK – 11:00 pm – Australia: 10:00 am (Sunday – 28th)

NEW YORK CITY, UNITED STATES OF AMERICA, November 26, 2021 /EINPresswire.com/ —

அமெரிக்காவில் தமிழீழத் தேசிய மாவரீர் நாள் நிகழ்வுகள் சிறப்பாக இடம்பெறுவதற்கான முன்னேற்பாடுகள் இடம்பெற்று வருகின்றன.

நியூ யோர்க்கில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள இந்நிகழ்வில் நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் பிரதமர் வி.உருத்திரகுமாரன் அவர்கள் பங்கெடுத்து மாவீரர் நினைவேந்தல் உரையினை வழங்க இருக்கின்றார்.

இடம்: 80-51.261 St., Glen Oaks, New York,

Date: Saturday – Nov. 27. : 6:00 pm

Time: * New York – 6:00 PM. (Saturday – 27th). * UK: 11:00 PM. )Saturday – 27th). * Australia: 10:00 AM, Sunday (28th). * India / Eelam: 4:30 am, Sunday (28th).

நேரலை: Live: tgte.tv

ABOUT THE TRANSNATIONAL GOVERNMENT OF TAMIL EELAM (TGTE):

The Transnational Government of Tamil Eelam (TGTE) is a democratically elected Government of over a million strong Tamils (from the island of Sri Lanka) living in several countries around the world.

TGTE was formed after the mass killing of Tamils by the Sri Lankan Government in 2009.

TGTE thrice held internationally supervised elections among Tamils around the world to elect 135 Members of Parliament. It has two chambers of Parliament: The House of Representatives and the Senate and also a Cabinet.

TGTE is leading a campaign to realize the political aspirations of Tamils through peaceful, democratic, and diplomatic means and its Constitution mandates that it should realize its political objectives only through peaceful means. It’s based on the principles of nationhood, homeland and self-determination.

TGTE seeks that the international community hold the perpetrators of war crimes, crimes against humanity, and genocide against the Tamil people to account. TGTE calls for a referendum to decide the political future of Tamils.

The Prime Minister of TGTE is Mr. Visuvanathan Rudrakumaran, a New York based lawyer.

Twitter: @TGTE_PMO Email: pmo@tgte.org Web: www.tgte-us.org

BACKGROUND

Tamils in the island of Sri Lanka faced repeated mass killings in 1958, 1977, and 1983 and the mass killings in 2009 prompted UN Secretary General Ban Ki-moon to appoint a Panel of Experts to report on the scale of the killings.

According to UN internal review report on Sri Lanka, over 70 thousand Tamils were killed in six months in early 2009 and Tamil women were sexually assaulted and raped by the Sri Lankan Security forces.

International Truth and Justice Project (ITJP) in February 2017 handed over details to UN of Sri Lankan Military run “Rape Camps”, where Tamil women are being held as “sex slaves”. Also, According to UK Foreign and Commonwealth Office report on April 2013, there are over 90 thousand Tamil war widows in Sri Lanka.

Thousands of Tamils disappeared, including babies and children. UN Working Group on Enforced Disappearances stated in 2020 that the second highest number of enforced disappearance cases in the world is from Sri Lanka. According to this UN report, the killings and other abuses that took place amount to war crimes and crimes against humanity. Independent experts believe that there are elements of these abuses that constitute an act of genocide.

Members of the Sri Lankan security forces are almost exclusively from the Sinhalese community and the victims are all from the Tamil community. A Buddhist Monk shot and killed a Sri Lankan Prime Minister 1959 for having talks with Tamils.

Tamils overwhelmingly voted in a Parliamentary election in 1977 to establish an independent and sovereign country called Tamil Eelam. This Parliamentary election was conducted by the Sri Lankan Government.

நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் Transnational Government of Tamil Eelam (TGTE) +1 614-202-3377 r.thave@tgte.org Visit us on social media: Facebook Twitter LinkedIn

Kind regards, Company / Team

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*