Important News
Important News
Important News

கோத்தபாயவைக் கைது செய்து நீதியின் முன் நிறுத்தும் கையெழுத்துபோராட்டம் – நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம்

Link:https://www.einpresswire.com/article/582876913/ கோத்தபாயவைக் கைது செய்து நீதியின் முன் நிறுத்தும் கையெழுத்துபோராட்டம் – நாடுகடந்த [மேலும்]
Important News
Important News

கோத்தாவை கைது செய் – சட்டத்தின் முன் நிறுத்து: நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் அழுத்தம்

Link:https://www.einpresswire.com/article/581685800/ கோத்தாவை கைது செய் – சட்டத்தின் முன் நிறுத்து: நாடுகடந்த தமிழீழ [மேலும்]
Important News

தமிழர்களை நிர்வாணப்படுத்திய சிங்களவர்களின் மனநிலை இன்றும் மாறவில்லை! நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்க பிரதிநிதி(Video) –

Link:https://tamilwin.com/article/our-special-interview-1657895588 ராஜபக்சர்கள் ஊழல் குற்றவாளிகள், அவர்களால் தான் இந்த நாடு இந்த நிலையை [மேலும்]