Important News

சர்வதேச ஆதரவுடன் வாக்கெடுப்பு நடத்தி தமிழ் தேசியப் பிரச்சினைக்கு தீர்வுகாண இந்தியா தலைமை ஏற்க வேண்டும்: ருத்திரகுமாரன்

Link: https://www.einpresswire.com/article/645251277/ 13வது திருத்தத்தின் மூலம் இந்தியாவை சிக்க வைக்கும் இலங்கையின் நகர்வுகளை அனுமதிக்க [மேலும்]