பொதுவாக்கெடுப்பு பற்றிய மெய்நிகர்(zoom) வழிக் கலந்துரையாடல் – TGTE

நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்க பிரதமர் திரு. விஸ்வநாதன் உருத்திரகுமாரன் அவர்கள் மெய்நிகர் வழியாக கலந்து கொள்கிறார். Zoom ID: 89368575151 Passcord: 442291 மேலதிக தொடர்புகளுக்கு:004917674528044 Screen Shot 2021-10-13 at 1.07.49 PM PHOTO-2021-10-10-07-04-32  

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*