பொதுவாக்கெடுப்பு பற்றிய மெய்நிகர்(zoom) வழிக் கலந்துரையாடல் – TGTE

பொதுவாக்கெடுப்பு பற்றிய மெய்நிகர்(zoom) வழிக் கலந்துரையாடல்

நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்க பிரதமர் திரு. விஸ்வநாதன் உருத்திரகுமாரன் அவர்கள் மெய்நிகர் வழியாக கலந்து கொள்கிறார்.

காலம்: 17.10.2021 ஞாயிற்றுக்கிழமை, நேரம்: மாலை: 06.30 மணி (ஐரோப்பிய நேரம்) New York: 12:30 pm

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/89368575151?pwd=blZ5RTNNZmdUMHI4WTc4T25nWGN0Zz09

Zoom ID: 89368575151 Passcord: 442291

மேலதிக தொடர்புகளுக்கு:004917674528044

image 1

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*