மன்னார் புதைகுழி விவகாரத்தில் பகுப்பாய்வாளர்களை அனுப்புக : ஐ.நாவிடம் நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் கோரிக்கை !

மன்னார் புதைகுழி விவகாரத்தில் பகுப்பாய்வாளர்களை அனுப்புக : ஐ.நாவிடம் நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் கோரிக்கை !

  Link:https://www.einnews.com/pr_news/475639155/ மன்னார் புதைகுழி விவகாரத்தில் பகுப்பாய்வாளர்களை அனுப்புக : ஐ.நாவிடம் நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் கோரிக்கை ! மன்னார் புதைகுழி விவகாரத்தில் பகுப்பாய்வாளர்களை அனுப்புக :...
Read More
UN Rights Chief Urged to Send Observers to the Mass Grave Found in Sri Lanka: TGTE

UN Rights Chief Urged to Send Observers to the Mass Grave Found in Sri Lanka: TGTE

Link:https://www.einnews.com/pr_news/475238347/un-rights-chief-urged-to-send-observers-to-the-mass-grave-found-in-sri-lanka-tgte UN Rights Chief Urged to Send Observers to the Mass Grave Found in Sri Lanka: TGTE "We are worried...
Read More
நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் புலம்பெயர் தேசங்களில் திறமையாகச் செயற்படுகின்றது! கருத்துக்கணிப்பு தெரிவிப்பு!!

நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் புலம்பெயர் தேசங்களில் திறமையாகச் செயற்படுகின்றது! கருத்துக்கணிப்பு தெரிவிப்பு!!

Link:https://www.ibctamil.com/diaspora/80/112497?ref=home-imp-flag நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் புலம்பெயர் தேசங்களில் திறமையாகச் செயற்படுகின்றது! கருத்துக்கணிப்பு தெரிவிப்பு!! புலம்பெயர் தளங்களில் ஒப்பீட்டளவில் திறமையாகச் செயற்படுகின்ற அமைப்பு எது என்று IBC தமிழ்...
Read More
ஐ.நா மனிதவுரிமைப் பேரவையின் முகத்தில் கரிபூசிய சிறிலங்கா : நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் கண்டனம் !!

ஐ.நா மனிதவுரிமைப் பேரவையின் முகத்தில் கரிபூசிய சிறிலங்கா : நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் கண்டனம் !!

Link: https://www.einnews.com/pr_news/473775835/ ஐ.நா மனிதவுரிமைப் பேரவையின் முகத்தில் கரிபூசிய சிறிலங்கா : நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் கண்டனம் !! ஜெனரல் சில்வாவைப் பதவியலமர்த்துவது அமைதிக்கும் நீதிக்குமான செயல்வழியை சாகடிக்கக்...
Read More
Appointing a War Criminal as Sri Lankan Army’s Chief of Staff is a Slap in the Face to UN Human Rights Council: TGTE

Appointing a War Criminal as Sri Lankan Army’s Chief of Staff is a Slap in the Face to UN Human Rights Council: TGTE

Link: https://www.einnews.com/pr_news/473392709/appointing-a-war-criminal-as-sri-lankan-army-s-chief-of-staff-is-a-slap-in-the-face-to-un-human-rights-council-tgte Appointing a War Criminal as Sri Lankan Army's Chief of Staff is a Slap in the Face to UN...
Read More
Direct Democratic Action is the Need of the Hour for Tamils in 2019 ! – Rudrakumaran

Direct Democratic Action is the Need of the Hour for Tamils in 2019 ! – Rudrakumaran

Visuvanathan Rudrakumaran Direct Democratic Action is the Need of the Hour for Tamils in 2019 ! - Rudrakumaran The year...
Read More
மக்கள் வலிமையை உணர்த்தும் நேரடி ஜனநாயகப் போராட்டங்களையே 2019 ஆண்டு எம்மிடம் எதிர்பார்க்கிறது- பிரதமர் வி.உருத்திரகுமாரன்

மக்கள் வலிமையை உணர்த்தும் நேரடி ஜனநாயகப் போராட்டங்களையே 2019 ஆண்டு எம்மிடம் எதிர்பார்க்கிறது- பிரதமர் வி.உருத்திரகுமாரன்

மக்கள் வலிமையை உணர்த்தும் நேரடி ஜனநாயகப் போராட்டங்களையே 2019 ஆண்டு எம்மிடம் எதிர்பார்க்கிறது- பிரதமர் வி.உருத்திரகுமாரன் மலர்ந்துள்ள 2019ம் ஆண்டில் ஈழத்தமிழர் தேசம் நேரடி ஜனநாயகப் போராட்டங்களில்...
Read More
Event: The Genocide Convention at 70: Where the Promise to “Prevent & Punish” Goes Ignored – TGTE

Event: The Genocide Convention at 70: Where the Promise to “Prevent & Punish” Goes Ignored – TGTE

Event: The Genocide Convention at 70: Where the Promise to “Prevent & Punish” Goes Ignored - TGTE Event: The Genocide...
Read More
போராடி மடிந்த மாவீரர்கள் விட்டுச் சென்ற வழித்தடங்கள் இலக்கை வெளிப்படுத்தியுள்ளது​: பிரதமர் உருத்திரகுமாரன்

போராடி மடிந்த மாவீரர்கள் விட்டுச் சென்ற வழித்தடங்கள் இலக்கை வெளிப்படுத்தியுள்ளது​: பிரதமர் உருத்திரகுமாரன்

போராடி மடிந்த மாவீரர்கள் விட்டுச் சென்ற வழித்தடங்கள் இலக்கை வெளிப்படுத்தியுள்ளது​: பிரதமர் உருத்திரகுமாரன் போராடி மடிந்த மாவீரர்கள் விட்டுச் சென்ற வழித்தடங்கள் இலக்கை வெளிப்படுத்தியுள்ளது​: பிரதமர் உருத்திரகுமாரன்...
Read More
தமிழர்களின் முன் இரண்டு தேர்வுகளே உள்ளன : நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் பிரதமர் வி.உருத்திரகுமாரனது மாவீரர் நாள் செய்தி

தமிழர்களின் முன் இரண்டு தேர்வுகளே உள்ளன : நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் பிரதமர் வி.உருத்திரகுமாரனது மாவீரர் நாள் செய்தி

  தமிழர்களின் முன் இரண்டு தேர்வுகளே உள்ளன : நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் பிரதமர் வி.உருத்திரகுமாரனது மாவீரர் நாள் செய்தி Link: https://www.einnews.com/pr_news/469389432/ தமிழர்களின் முன் இரண்டு தேர்வுகளே...
Read More

Important News

மன்னார் புதைகுழி விவகாரத்தில் பகுப்பாய்வாளர்களை அனுப்புக : ஐ.நாவிடம் நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் கோரிக்கை !

  Link:https://www.einnews.com/pr_news/475639155/ மன்னார் புதைகுழி விவகாரத்தில் பகுப்பாய்வாளர்களை அனுப்புக : ஐ.நாவிடம் நாடுகடந்த [மேலும்]
Important News

நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் புலம்பெயர் தேசங்களில் திறமையாகச் செயற்படுகின்றது! கருத்துக்கணிப்பு தெரிவிப்பு!!

Link:https://www.ibctamil.com/diaspora/80/112497?ref=home-imp-flag நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் புலம்பெயர் தேசங்களில் திறமையாகச் செயற்படுகின்றது! கருத்துக்கணிப்பு தெரிவிப்பு!! [மேலும்]
Important News

ஐ.நா மனிதவுரிமைப் பேரவையின் முகத்தில் கரிபூசிய சிறிலங்கா : நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் கண்டனம் !!

Link: https://www.einnews.com/pr_news/473775835/ ஐ.நா மனிதவுரிமைப் பேரவையின் முகத்தில் கரிபூசிய சிறிலங்கா : நாடுகடந்த தமிழீழ [மேலும்]
Important News
Important News

போராடி மடிந்த மாவீரர்கள் விட்டுச் சென்ற வழித்தடங்கள் இலக்கை வெளிப்படுத்தியுள்ளது​: பிரதமர் உருத்திரகுமாரன்

போராடி மடிந்த மாவீரர்கள் விட்டுச் சென்ற வழித்தடங்கள் இலக்கை வெளிப்படுத்தியுள்ளது​: பிரதமர் உருத்திரகுமாரன் [மேலும்]
Important News