Deputy Speaker : Deputy Speaker Sarveswarythevi Thevarajah

Members of Parliament :
NAME E-MAIL ADDRESS
Kanagasuntharam Kajanthan kkajan_1@hotmail.com
Arulanandam Deivendran aruldeivendran@hotmail.ch
Sathasivam Jegaseelan eelavan2@hotmail.com
Rajathurai Senthilkumaran
Markandu Devarajah mayuragold@gmail.com
Murugiah Suginthan murugiahs@hotmail.com
Selvarajah Jeyam jeyam.jenisiya@gmail.com
Rajanidevi Sinnathamby rajani.tgte@live.fr
Vacant
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •